Bio3 Beta Bone ™

Bio3 Beta Bone ™ 500-1000 – jest to bezpieczny syntetyczny substytut kostny. Jednorodna struktura Beta Bone pomaga w tworzeniu nowej tkanki kostnej i zapewnia jej długoterminową stabilność mechaniczną. Wysoką osteokonduktywność kości Bio3 Beta osiąga się dzięki wysokiej porowatości (80%) o wielkości porów od 200 do 800 µm i ich wzajemnie połączonej strukturze. Wysoka mikroporowatość kości Bio3 Beta jest idealną strukturą do przyspieszania wzrostu komórek osteogennych i optymalnie wspomaga regenerację tkanki kostnej. Materiał ten jest nie mniej skuteczny niż materiały pochodzące z kości bydlęcej. Jest łatwy w użyciu i ma dobrą resorbowalność, zachowuje objętość i stabilność mechaniczną. Proces resorpcji i integracja materiału ma 2 fazy: w ciągu 3-6 miesięcy następuje regeneracja beta fosforan triwapnia, a następnie integracja hydroksyapatytu.

Wskazania:

 • implantologia; periodontologia; chirurgia szczękowo-twarzowa;

 • podniesienie dna zatoki szczękowej (SINUS LIFT)

 • zachowanie zębodołu po ekstrakcji

 • pionowa i pozioma augmentacja wyrostka zębodołowego

 • periodontologiczne ubytki kostne

Image module

Właściowości:

 • syntetyczny substytut kości

 • materiał wchłanialny

 • zachowuje objętość i stabilność mechaniczną

 • nanostrukturalna bioaktywna szorstka powierzchnia

 • właściwości hydrofilne oraz osteokondukcyjne

 • bardzo wysoki stopień porowatości

 • bezpieczny i sterylny

 • szybka integracja

 • łatwy w użyciu

Opakowanie

Produkowany jest w postaci granulek (granulacja: 0,5-1,0 mm lub 0,8-1,5 mm), cylindrów (rozmiar 7,5 × 15 i 6,0 × 15 mm) i bloków (20 × 20 × 10 i 20 × 10 × 10 mm).

Bio3 Bone

Bio3 Bone to bezpieczny, naturalny biomateriał pochodzenia wołowego, oczyszczony ze składników organicznych, który w ogóle nie zawiera białek. Do produkcji kości Bio3 stosuje się technologię stopniowego, wielopoziomowego czyszczenia gąbczastej i korowej tkanki kostnej, metodą przetwarzania w wysokiej temperaturze. Te procesy produkcyjne pozwalają na usunięcie wszystkich składników organicznych z materiału i wykluczają wszelkie potencjalne reakcje immunologiczne.

Bio3 Bone 500 -1000 – ma właściwości kościotwórcze i dużą zgodność biologiczną z silnie zaznaczonymi właściwościami hydrofilowymi. Ze względu na trójwymiarową porowatą strukturę hydroksyapatytu pochodzenia biologicznego (beleczkowatych i trzonowych części kości), promuje angiogenezę, migrację komórek macierzystych szpiku kostnego, a także szybką penetrację białek krwi do mikroporów, które z kolei są tymczasowymi rezerwuarami do syntezy białek przyspieszając wzrost.