Image module
Zakotwiczenie w obszarze jamy nosowej

JDNasal®

Implanty nasalne JDNasal® umożliwiają wykorzystanie fragmentu kości szczęki otaczającego nos jako podłoża protetycznego w przypadkach znacznej resorpcji wyrostka zębodołowego szczęki.

Łoże implantu rozpoczyna się w okolicy przedtrzonowcowej wyrostka zębodołowego, a kończy w przegrodzie kostnej dzielącej zatokę szczękową i jamę nosową. Ponadwymiarowa długość implantów umożliwia ich przejście przez całą wysokość zatoki.

Uwaga: Komponenty kompatybilne z linią JDEvolution Plus+

Image module

Przygotowanie łoża implantu:

  • Przygotowanie łoża implantologicznego należy rozpocząć od wstępnego nawiercenia kości za pomocą wiertła o przekroju 2 mm w odpowiedniej okolicy wyrostka zębodołowego szczęki. Zaleca się preparację okienka w bocznej ścianie zatoki szczękowej i delikatne podniesienie błony Schneidera. Należy uważać, aby jej nie uszkodzić.

  • Jeśli wyrostek zębodołowy dysponuje co najmniej 3 mm tkanki kostnej dobrej jakości, zaleca się przewiercenie go na wskroś i dotarcie do bocznej ściany jamy nosa poprzez jamę zatoki szczękowej przy użyciu wiertła o przekroju 2 mm.

  • W celu sprawdzenia głębokości łoża implantologicznego można użyć sondy o długości 26 mm. Znajomość dokładnej długości łoża ułatwia dobór odpowiedniego wszczepu

  • Ostatecznej preparacji łoża dokonać należy przy użyciu wiertła o przekroju 2,4 mm

  • Umieścić implant w pożądanej pozycji

  • Jeśli szerokość wyrostka zębodołowego w danym odcinku nie przekracza 3 mm lub jakość kości w tej okolicy nie jest zadowalająca, zaleca się przeprowadzenie zabiegów augmentacyjnych przed przystąpieniem do implantacji. Należy wypreparować okienko w bocznej ścianie zatoki szczękowej, delikatnie odpreparować błonę Schneidera oraz umieścić pod nią materiał przeszczepowy.

Image module
Pobierz katalog PL
Pobierz katalog EN