Implanty zygomatyczne Katowice – informacje, opinie, cena

Implanty zygomatyczne wprowadzane są w kość jarzmową. Takie rozwiązanie dedykowane jest pacjentom, posiadającym spore ubytki kostne w wyrostku zębodołowym. Leczenie implantami jarzmowymi przeprowadza się wtedy, gdy w szczęce nie ma wystarczającej podstawy, na której mogłoby być umieszczone tradycyjne wszczepy. Dzięki odmiennej lokalizacji w jamie ustnej stanowią one bezpieczną alternatywę i umożliwiają swobodną odbudowę kości. Implanty zygomatyczne/jarzmowe posiadają wydłużony trzon. Ich długość całkowita waha się od 3 do 6 centymetrów. Wszczepiane są bezpośrednio w bok łuku jarzmowego szczęki. Stanowią podstawę dla uzupełnień stałych, co jest szczególnie przydatne w przypadku pacjentów, posiadających szczątkowe uzębienie.

Tego typu implanty stosowane są głównie wtedy, gdy pacjent nie posiada zębów w ogóle – lub ma ich niewielka liczbę. W pierwszym wypadku można zastosować technikę leczniczą, odtwarzającą w sposób natychmiastową uzębienie u pacjentów bezzębnych bądź z uzębieniem resztkowym. Określana jest ona mianem „FULL-ARCH-ON-4” i polega na wszczepieniu czterech implantów, stanowiących podstawę dla uzupełnienia protetycznego. Takie rozwiązanie wyłącza konieczność stosowania wymiennych protez, dzięki czemu komfort życia pacjenta znacznie się polepsza.

Systemy implantologiczne, implanty Katowice

Innowacyjne rozwiązanie implantologiczne JDentalCare stanowi niezawodny sposób na polepszenie jakości życia i komfortu funkcjonowania dla pacjentów wymagających wszczepienia implantów.

JDentalCare to profesjonalny producent systemów implantologicznych, wykorzysytwanych w najnowocześniejszych gabinetach medycznych. Produkty włoskiego potentata stanowią najbezpieczniejsze i najbardziej komfortowe rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać trwały efekt estetyczny pozbawiony wad.

Do najlepszych produktów JDentalCare zalicza się także implanty zygomatyczne, dostępne w różnych rozmiarach i typach. Wyróżnia się m.in. implanty wąskie, super-cienkie, nasalne, czy właśnie wszczepy zygomatyczne.

Najistotniejszymi wyróżnikami rozwiązania JDentalCare są:

  • Możliwość indywidualnego dobrania implantów do potrzeb pacjenta. Umożliwia to dentyście większą swobodę i precyzję w zaproponowaniu najlepszego rozwiązania. Jest to także sposób na zwiększenie skuteczności wykonania zabiegu oraz lepszą orientację co do metod leczenia. Właściwy dobór implantu stanowi podstawę, od jakiej będzie w dużej mierze zależeć końcowy sukces leczenia.
  •  Różnorodny wybór implantów stanowi alternatywę dla pacjentów, u których stwierdzono silną resorbcję podłoża protetycznego. Szeroka gama produktów: Implant JDIcon® Ultra.S, Implant nasalny – JDNasal®, Implant JDEvolution®S umożliwia precyzyjne zakotwiczenie implantów w łuku jarzmowym bez konieczności dokonywania przeszczepów. Wyróznia się także pięć kategorii implantów w ramach systemu: implanty internal, slim, super slim, trans-zatokowe, pterygoidalne, zygomatyczne.
  •  System został oparty w całości na technologii cyfrowej. Umożliwia to dostęp do bibliotek z poziomów różnego oprogramowania dentystycznego, m.in. DentalWings®, Exocad® czy 3Shape®. System jest cały czas rozwijany i co jakiś czas zostaje uzupełniany o nowe funkcjonalności. Co więcej, w systemie wykorzystuje się system przekierowywania – jest to nieoceniona pomoc w przypadku problematycznych warunków chirurgicznych.
  •  Ważną cechą systemu JDentalCare jest wysoka zgodność z innymi profesjonalnymi systemami i usługami: m.in. Zimmer, Biomet3i, Biohorizon, AlphaBio, NobelBiocare oraz Straumann.

Chcesz poznać możliwości systemu JDentalCare? Umów prezentację w gabinecie.

Cyfrowe planowanie implantów, implantologia cyfrowa Katowice

Implementacja wykorzystująca system JDentalCare posiada najwyższą jakość pracy. Oznacza to, iż skuteczne efekty prac widoczne są od początkowych faz zabiegu, aż do etapu projektowania prac protetycznych. To sposób na holistyczne podejście do kwestii implantów. JDentalCare wykorzystuje technologię cyfrową do obsługi każdego etapu prac. Wysoka jakość implantacji dostępna jest począwszy od etapu planowania, przez przeprowadzenie zabiegu w gabinecie, skończywszy na etapie projektowym.

Połączenie odbierane jest przez większość najważniejszych bibliotek, pochodzących od największych dostawców oprogramowania CAD/CAM. JDentalCare umożliwia dokonywanie złożonych prac w systemie mieszanym, z wykorzystaniem różnych typów implantów pochodzących ze wszystkich linii JD. Operator systemu jest w stanie wykonywać działania implantologiczne w sposób skuteczny, pewny, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów. Efekty prac są proste do przewidzenia, podobnie jak rezultaty kliniczne. Wysoka jakość systemu zapobiega również ryzyku komplikacji zabiegowych.

Nasi fachowcy od rozwiązań cyfrowych z chęcią odpowiedzą na państwa każde pytanie.

Kasety implantologiczne Katowice

W naszym asortymencie posiadamy również profesjonalną kasetę implantologiczną, będącą nieodzownym elementem wszystkich prac chirurgicznych:

  • Jest ona dedykowana dla każdego rodzaju implantów, dostępnych w dedykowanych liniach JDentalCare;
  • Wysoka jakość stabilizacji pierwotnej możliwa jest do osiągnięcia dzięki zamieszczonym protokołom chirurgicznym. Znalazły one swoje miejsce na górnej pokrywie kasety i są dostosowane do poszczególnych rodzajów implantów;
  • Każdy produkt dostępny jest w detalicznej formie.

System JDentalCare znajduje szerokie zastosowanie w implantologii. W razie potrzeby tradycyjną kasetę protetyczną można zmodyfikować i np. poszerzyć o dodatkowe wiertła, zgłębnik czy drivery. Pozwoli to na spore oszczędności finansowe.

Szablony implantologiczne Katowice

Wykonane z tworzywa polimerowego, szablony chirurgiczne znajdują szerokie zastosowanie w implantologii. Dzięki narzędziu można zwiększyć bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Szablony uzupełnione o tuleje umożliwiają zachowanie większej kontroli nad wprowadzaniem implantów wgłąb łuku jarzmowego.

Szablon implantologiczny posiada tuleję o uniwersalnej średnicy, wobec czego możliwe jest nasadzanie implantów o dowolnej długości i szerokości z systemu JDentalCare. Zastosowanie szablonów gwarantuje zachowanie większej precyzji implementowania wszczepów. Zmniejsza się czas rekonwalescencji, leczenia i gojenia się ran.

Witrynę wyszukano po frazach:
implanty nawigacyjne Katowice, implant zygomatyczny Katowice, cyfrowe planowanie implantów Katowice, cyfrowe planowanie implantów Katowice, nawigowane zabiegi implantologiczne Katowice, implanty zygomatyczne Katowice, implanty zygomatyczne jarzmowe cena Katowice, implantologia cyfrowa Katowice, implant zygomatyczny cena Katowice, szablony implantologiczne Katowice, implanty nawigacyjne cena Katowice, implanty stomatologiczne sklep Katowice, implanty zębów hurtownia Katowice, implanty zygomatyczne forum Katowice, nawigacja implantologiczna Katowice, systemy implantologiczne porównanie Katowice, szkolenia implantologiczne Katowice