Image module
W JEDNOŚCI SIŁA

JDWeld

Szybkie i stabilne rozwiązanie.
Spawarka wewnątrzustna JDWeld zapewnia stabilny, pasywnie dopasowany szkielet dla tymczasowych lub trwałych protez do natychmiastowych uzupełnień – odpowiednich do natychmiastowego lub odroczonego obciążenia.

Jest to szybkie i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające wykonanie uzupełnień częściowych i pełnych łuków w dniu zabiegu. Zgrzewarka JDWeld działa na zasadzie punktowego zgrzewania oporowego. Urządzenie umożliwia wykonanie szkieletu z szeregu spoin łączących filary z tytanowym prętem. Prąd elektryczny prowadzi do stopienia materiału tytanowego w punktach styku między drutem tytanowym a filarem w ciągu milisekund. Ta szybka i prosta procedura jest całkowicie wolna od ryzyka zarówno dla chirurga, jak i pacjenta. Absolutnie nie ma możliwości nadmiernego ciepła, a zabieg nie powoduje żadnego dyskomfortu dla pacjenta.

JDWeld – zalety:

  • Bezpiecznie i przewidywalnie do natychmiastowego obciążenia. W wyniku zmniejszonej ruchomości implantów spowodowanej natychmiastowym usztywnieniem można zminimalizować ryzyko niepowodzenia implantu w fazie gojenia.

  • Zabieg chirurgiczny i odbudowa protetyczna w dniu zabiegu.

  • Znacząca redukcja czasu i kosztów. Standardowy protokół ze specjalnie zaprojektowanymi komponentami, aby zredukować liczbę wizyt do minimum i możliwość obniżenia całkowitych kosztów leczenia.

  • Mniejsze ryzyko pęknięć. Natychmiastowe wzmocnienie tymczasowego szkieletu tytanowego.

  • Poprawa skuteczności implantów wszczepianych z niską stabilnością pierwotną. Sztywne szynowanie implantów umieszczonych z niskim momentem obrotowym zmniejsza ryzyko niepowodzeń w protokole odroczonego obciążenia.

  • Brak ryzyka odkształcenia podczas robienia wycisków.

Drut tytanowy do JDWeld

Image module
Pobierz katalog