Image module

Kierunkowy Szablon JDGuide

Rekonstrukcja protetyczna łuku zębowego na implantach jeszcze nigdy nie była tak prosta

Dzięki szablonowi JDGuide poprawne wprowadzenie implantów oraz odpowiednie dopasowanie angulacji i profilu wyłaniania wszczepu do danej sytuacji klinicznej stają się proste.

JDGuide ułatwia osadzenie czterech implantów służących jako filary stałej, natychmiastowo obciążanej rekonstrukcji protetycznej pełnego łuku zębowego w ramach jednego zabiegu.

Szablon mocowany jest w otworze kostnym o średnicy 2 mm wykonywanym w linii pośrodkowej bezzębnej szczęki lub żuchwy, a taśma tytanowa układana jest w taki sposób, aby jej przebieg naśladował kształt przeciwległego łuku zębowego.

W przypadku procedur implantologicznych przeprowadzanych w żuchwie odpowiednio umieszczony szablon pomaga dodatkowo odsunąć język. Znajdujące się na jego powierzchni pionowe linie pełnią funkcję oznaczeń referencyjnych, ułatwiających jednoczesne wprowadzanie kilku implantów z zachowaniem ich równoległości w przednim odcinku łuku zębowego, a w okolicy trzonowcowej służą jako linie orientacyjne wskazujące prawidłowy stopień nachylenia wszczepów, który nie powinien przekraczać 45°.

Poprowadzenie wiertła równolegle do przekątnej prostokąta stworzonego przez dwie linie pozwala osiągnąć nachylenie implantu o wartości około 30°.