Image module

Narzędzia do naprawy elementów implantu

Narzędzie EVIRT przeznaczone jest do usuwania implantów z połączeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Narzędzie to doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których uszkodzenie połączenia implantu uniemożliwia usunięcie wszczepu przy pomocy standardowego śrubokrętu implantologicznego

Narzędzie do usuwania implantów zaopatrzone jest w zewnętrzny heksagon, dzięki czemu jest ono kompatybilne z adapterem chirurgicznym JDTorque oraz śrubokrętem chirurgicznym. Instrument przemieszczać należy ruchem obrotowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Narzędzia JD do usuwania śrub

Zestaw ten przeznaczony jest do usuwania złamanych śrub implantów posiadających wewnętrzne połączenie heksagonalne.

Wskazaniem do jego zastosowania jest obecność uszkodzenia uniemożliwiającego usunięcie śruby łączącej za pomocą śrubokrętu. Usunięcie złamanej śruby implantologicznej za pomocą narzędzi JD możliwe jest tylko wtedy, jeśli śruba ta nie została osadzona za pomocą cementu lub uszkodzona podczas nieudanych prób usunięcia jej z wnętrza wszczepu.

Image module

Narzędzia JD do naprawy wewnętrznego gwintu implantu

Narzędzie to przeznaczone jest do naprawy uszkodzeń wewnętrznego gwintu implantu.

Przeznaczone jest ono do naprawy implantów zaopatrzonych w gwint wewnętrzny M 1,8. Narzędzie należy umieścić w uchwycie ręcznego adaptera protetycznego i przemieszczać je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Stosowanie narzędzia wymaga zachowania wyczucia i ostrożności. Nie stosować w połączeniu z końcówkami obrotowymi.