Leczenie implantologiczne pojedynczych braków oraz pełnego łuku metodami Full Arch On 4 oraz Full Arch On 6

Najbliższy termin: październik 2021 r.

Praktyczne 2-dniowe szkolenie średniozaawansowane.
Szkolenie z udziałem pacjentów!

Ten kurs ma na celu przygotowanie do skutecznej implantacji pełnego łuku metodą Full-Arch-On-4/6, dzięki której będziesz mógł oferować pacjentom bezzębnym lub z uzębieniem resztkowym, przewidywalne, bezpieczne oraz efektywne leczenie.

 • Diagnostyka za pomocą badania CBCT oraz planowanie leczenia.

 • Pozycjonowanie implantów. Zabiegi z „wolnej ręki” oraz komputerowe projektowanie zabiegu i odbudowy.

 • System JDentalCare oraz jego rozwiązania, które poprawiają precyzję zabiegu i przewidywalność efektów.

 • Procedura implantacji w przypadku pojedynczych braków. Kryteria kwalifikacji do zabiegów. Implantacja natychmiastowa, odroczona, po augmentacji. Zabieg implantacji na żywo.

 • Postępowanie w odbudowach mnogich.

 • Procedury postępowania w odbudowach bezzębnych wyrostków, prace stałe vs. zdejmowane.

 • Procedury postępowania w odbudowach typu overdenture.

 • Full Arch On 4/6 - innowacyjna technika do natychmiastowego odtworzenia pełnego uzębienia. Wskazania, przeciwwskazania oraz kryteria sukcesu.

 • Analiza przypadków klinicznych. Filmy z zabiegów Full Arch On 4/6.

 • Zabiegi na żywo oraz ich omówienie.

 • Pytania i panel dyskusyjny.

Skontaktuj się z nami
Image module

IMPLANTY ZYGOMATYCZNE, NASALNE ORAZ PTERYGOIDALNE – praktyczny kurs implantologiczny z udziałem pacjentów!

Najbliższy termin: październik 2021 r.
Lokalizacja: Gdańsk

Szkolenie zaawansowane.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do leczenie pacjentów bezzębnych oraz z rozległymi brakami skrzydłowymi w szczęce z użyciem implantów zygomatycznych, nasalnych i pterygoidalnych. Zaprezentowane procedury pozwolą uzyskać rozwiązanie funkcjonujące natychmiastowo i spełniające najwyższe wymagania estetyczne, przy minimalnej liczbie implantów!

 

 • Charakterystyka implantów zygomatycznych, nasalnych oraz pterygo.

 • Atrofia szczęki.

 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania implantów nachylonych.

 • Planowania leczenia w oparciu o CBCT.

 • Procedura implantacji implantów skrzydłowych przy użyciu nawigacji.

 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu.

 • Procedura przeprowadzenia zabiegu.

 • Opieka pozabiegowa.

 • Możliwe powikłania pozabiegowe i ich leczenie

 • Analiza przypadków klinicznych.

 • Zabiegi na żywo wraz z omówieniem.

 • Pytania oraz panel dyskusyjny.

Skontaktuj się z nami
Image module

PRAKTYCZNY KURS IMPLANTOLOGICZNY – przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantu.

Najbliższy termin: październik 2021 r.
Miejsce: Gdańsk
Prowadzący: dr Dominik Łoś

 • Uczestnicy kursu asystują przy zabiegach oraz wykonują je pod nadzorem prowadzącego.

 • Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.

 • Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.

 • Kwalifikacja pacjentów.

 • Badanie, wywiad, diagnostyka kliniczna i radiologiczna oraz ich interpretacja.

 • Przygotowanie gabinetu, personelu i pacjenta.

 • Systemy implantologiczne. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru optymalnego systemu.

 • Prezentacja możliwości systemu implantologicznego JDentalCare.

 • Instrumentarium stosowane przy implantacji.

 • Pozycjonowanie implantu – szablony chirurgiczne.

 • Technika wprowadzania implantów - metoda płatowa i bezpłatowa.

 • Procedura krok po kroku jak wprowadzić implant – zabieg na żywo.

 • Okres wgajania implantów.

 • Zabieg odsłonięcia implantu i założenie śruby gojącej.

 • Powikłania śród- i pooperacyjne.

 • Opieka i kontrola po zabiegu.

Skontaktuj się z nami
Image module

IMPLANTY NASALNE –zakotwiczenie w obszarze jamy nosowej – kurs praktyczny

W programie kursu przewidziane są zabiegi na żywo z wszczepieniem implantów nasalnych.

Kurs skierowany jest do chirurgów szczękowo-twarzowych, którzy posiadają doświadczenie w praktyce implantologicznej. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zgłębienie tajników prawidłowego planowania implantacji i projektowania rozwiązań protetycznych w przypadkach znacznego zaniku tkanki kostnej w obrębie szczęki.

Kameralna grupa: 2-3 osoby.
Możliwość indywidualnego szkolenia.

 • Implanty nasalne: kiedy je stosować?

 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia za pomocą implantów nasalnych.

 • Wskazania oraz przeciwwskazania.

 • Diagnostyka i planowanie zabiegu.

 • Omówienie protokołu chirurgicznego.

 • Prezentacja przypadków klinicznych.

 • Filmy kliniczne z zabiegów implantologicznych z użyciem implantów nachylonych.

 • Prezentacja i możliwości systemu JDentalCare.

 • Zabieg chirurgiczny „na żywo”.

 • Panel dyskusyjny.

Skontaktuj się z nami
Image module